Fundacja
ipw

Fundacja upowszechniająca wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień prawno-ustrojowych, ekonomicznych oraz historycznych państw byłego obszaru radzieckiego.