Artykuł dr. Michała Patryka Sadłowskiego
na temat pomysłu powołania polskiej uczelni dyplomatycznej


(pierwotnie opublikowany na portalu MarketLife w 2020 r.
pt. "Czas na polskie MGiMO")