WSPIERAJ NAS!

Fundacja Instytut Prawa Wschodniego im. Gabriela Szerszeniewicza działa na rzecz popularyzowania wiedzy na temat zagadnień dotyczących m.in. prawa, ustroju, gospodarki i historii państw obszaru poradzieckiego.

 

Fundacja jest organizacją non-profit nieprowadzącą działalności gospodarczej, dlatego wszystkie projekty IPW finansowane są ze źródeł pochodzących z darowizn i grantów.

Każda osoba, która chciałaby przyczynić się do rozwoju Fundacji, może wesprzeć nasze działania za pomocą przekazania darowizny na konto bankowe Fundacji IPW:

BNP Paribas Bank Polska S.A.

75 1750 0012 0000 0000 3528 4346

Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe Fundacji

Dziękujemy!